ΥπηρεσίεςΕμπορικό Δίκαιο

Η ίδρυση, η διοίκηση, η οικονομική και φορολογική διαχείριση, η σύναψη εμπορικών συμβάσεων, αλλά και η σύναψη εσωτερικών και εξωτερικών συμβάσεων, απαρτίζουν ένα ευρύτατο φάσμα νομικού πλαισίου, το οποίο άπτεται του Εμπορικού Δικαίου.
Η Ratio Legal Services φροντίζει για την ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη, την εκπροσώπηση, τη δικαστική ή εξωδικαστική διευθέτηση των νομικών διαφορών των πελατών της, αλλά και για την εξειδικευμένη καθοδήγηση σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, τόσο στα ζητήματα ενδοεταιρικής φύσεως, όπως η διοίκηση νομικών προσώπων ή κεφαλαιουχικών και πολυμετοχικών σχημάτων και εταιρειών, όσο και σε εκείνα που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταίρων και εταιρειών, ήτοι:

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2021/03/sima-82x99-1.svg

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • 01

  Σύσταση εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Ε.Ε. και Η.Π.Α.

 • 02

  Υπηρεσίες μελών Δ.Σ.

 • 03

  Μετασχηματισμοί Εταιρειών

 • 04

  Παροχή νομικών συμβουλών

 • 05

  Διεκδίκηση οικονομικών αξιώσεων και διευθέτηση διαφορών

 • 06

  Νομική υποστήριξη στη σύσταση, διαχείριση και τήρηση εταιρικών βιβλίων

 • 07

  Ερμηνεία, κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων εργασίας, συνεργασίας και εν γένει εμπορικών συμφωνητικών

 • 08

  Διαδικασίες πτωχευτικές και προ-πτωχευτικές

Επικοινωνήστε με τον δικό σας
εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2023/11/Mask-Group-7_copy.webp

Τελευταία ΆρθραΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ