ΥπηρεσίεςΑναγκαστική Εκτέλεση και Πλειστηριασμοί

Όταν μία υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, τόσο ο οφειλέτης, όσο και ο δανειστής, αναζητούν τη βέλτιστη νομική προστασία και υποστήριξη, για την ομαλή και ασφαλέστερη έκβαση της διαδικασίας. Με τη σωστή νομική συμβουλή και την εκ μέρους μας διαπραγμάτευση, πολλές διαφορές μπορούν να έχουν αίσια και οικονομικότερη έκβαση για τα αντίδικα μέρη.

Αν όμως η συμβιβαστική επίλυση δεν καταστεί εφικτή,  μέσα από την εμπειρία και την κατάρτισή μας, φροντίζουμε για την υποστήριξη των συμφερόντων των πελατών μας σε κάθε στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, πάντοτε με τον απαιτούμενο σεβασμό στα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2021/03/sima-82x99-1.svg

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • 01

  Πλήρης διαχείριση υποθέσεων είσπραξης εμπορικών οφειλών (Διαπραγμάτευση με οφειλέτη, έκδοση εκτελεστού τίτλου, επιβολή κατασχέσεων, διενέργεια πλειστηριασμών)

 • 02

  Νομική υποστήριξη οφειλετών εμπορικών οφειλών στο στάδιο της διαπραγμάτευσης των οφειλών τους.

 • 03

  Άσκηση κάθε είδους ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών πληρωμής και εν γένει πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

 • 04

  Αίτηση διόρθωσης και επανεκτίμησης αξίας

 • 05

  Νομική υποστήριξη του οφειλέτη, του υποψήφιου πλειοδότη και του υπερθεματιστή κατά τα στάδια πριν και μετά τον πλειστηριασμό

 • 06

  Νομική υποστήριξη πριν και μετά τη θέση σε καθεστώς Αναγκαστικής Διαχείρισης

Επικοινωνήστε με τον δικό σας
εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2023/11/Mask-Group-7_copy.webp

Τελευταία ΆρθραΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ