ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

Μέσα από τα αντικείμενα εξειδίκευσής μας, δείχνουμε ενδιαφέρον για τους πελάτες μας, αφιερώνοντας χρόνο για την κατανόηση των στόχων τους, ώστε να μπορέσουμε μαζί να διαμορφώσουμε τη βέλτιστη στρατηγική για την επίτευξη τους, προσφέροντας παράλληλα μία πολύπλευρη και ολοκληρωμένη εμπειρία νομικής υποστήριξης. Και αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε σε θέση να δεσμευτούμε για τις αξίες μας, μέσα από τη μεθοδική και σκληρή εργασία, την παροχή νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία, και την απόλυτη επαγγελματική ακεραιότητα και αξιοπιστία. Οι υπηρεσίες μας είναι του ίδιου επιπέδου που εμείς θα αναζητούσαμε από έναν συνάδελφο μας.

Επικοινωνήστε με τον δικό σας εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σχετικά με την ακίνητη περιουσία
Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε υποθέσεις Αναγκαστικής Εκτέλεσης και Πλειστηριασμών.
Νομική κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Πολύπλευρη νομική υποστήριξη για εταιρικά και εμπορικά ζητήματα
Νομική υποστήριξη σ’ όλα τα στάδια της ανάπτυξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων.
Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης και Data Protection Officer
Νομική υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων και λοιπών συναλλαγών με τα Τραπεζικά Ιδρύματα
Αποτελεσματική εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών.

Τελευταία ΆρθραΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ