ΥπηρεσίεςΔιανοητική Ιδιοκτησία

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάθε δημιουργός ή επιχειρηματίας διαθέτει μία ιδέα, μία δημιουργία ή μία ταυτότητα, την οποία θέλει αφενός να την κατοχυρώσει και να την προστατεύσει και αφετέρου να την εκμεταλλευθεί αποκλειστικά, αποτρέποντας τρίτους από την παράτυπη αντιγραφή, αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση.

Γι’ αυτόν το λόγο, στη Ratio Legal Services εργαζόμαστε πολύπλευρα για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, των Εμπορικών Μυστικών, της Εμπορικής Ταυτότητας, της Πνευματικής Δημιουργίας σας, αλλά και των άυλων ή υλικών αγαθών του δικό σας κόπου, τόσο σε φυσικό, όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.

Μέσα από την κατοχύρωση και τη διαχείριση των δικαιωμάτων, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων και τη δημιουργία της νομικά στοιχειοθετημένης στρατηγικής για την προστασία τους.

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2021/03/sima-82x99-1.svg

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • 01

  Κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε Ελλάδα, Κύπρο, Ε.Ε. και Η.Π.Α.

 • 02

  Μεταβίβαση δικαιωμάτων σε domain name

 • 03

  Κατοχύρωση, διαχείριση και μεταβίβαση πνευματικών δικαιωμάτων

 • 05

  Ερμηνεία, κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων για τη διαχείριση άυλων - ψηφιακών και υλικών αγαθών

 • 06

  Αίτηση έκδοσης και κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και καινοτόμων βιομηχανικών - τεχνολογικών σχεδίων και προϊόντων

 • 07

  Προστασία και υπεράσπιση δικαιωμάτων

 • 08

  Κατάρτιση στρατηγικής για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

 • 09

  NDAs-Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Εμπορικών Μυστικών

Επικοινωνήστε με τον δικό σας
εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2023/11/Mask-Group-7_copy.webp

Τελευταία ΆρθραΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ