Στη σύγχρονη νομική πραγματικότηταRatio Legal Services

Η νέα οπτική στην ολοκληρωμένη παροχή εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών.

Ratio Legal ServicesΣύγχρονη οπτική και ολοκληρωμένη αντίληψη στις υπηρεσίες μας!

Η Ratio Legal Services σάς καλωσορίζει στη νέα εποχή των νομικών υπηρεσιών.
Διασφαλίζουμε στο ακέραιο την εξατομικευμένη νομική υποστήριξη, την ολοκληρωμένη ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών νομικών λύσεων καθώς και την άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας νομικές υπηρεσίες στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σχετικά με την ακίνητη περιουσία.
Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε υποθέσεις Αναγκαστικής Εκτέλεσης και Πλειστηριασμών.
Νομική κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Πολύπλευρη νομική υποστήριξη για εταιρικά και εμπορικά ζητήματα.
Νομική υποστήριξη σ’ όλα τα στάδια της ανάπτυξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων.
Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης και Data Protection Officer.
Νομική υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων και λοιπών συναλλαγών με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
Αποτελεσματική εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών.

Ratio Legal ServicesΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμα της Ratio Legal Services είναι η παροχή ολιστικής Νομικής Υποστήριξης σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.

Αποστολή μας είναι η Εστίαση στον Πελάτη με απόλυτη Ειλικρίνεια

Κάθε συνεργασία μας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γι’ αυτό κι εμείς εστιάζουμε στις ανάγκες των πελατών μας, μέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες της δικής τους προσωπικής ή επαγγελματικής υπόθεσης.
Με γνώμονα τη διασφάλιση των προσωπικών και επαγγελματικών συμφερόντων των πελατών μας συνδράμουμε την επίτευξη των στόχων τους σχεδιάζοντας τη στρατηγική της εξατομικευμένης νομικής υποστήριξης και ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα, επαγγελματική ευελιξία, ειλικρίνεια και ακεραιότητα τόσο στην πρόληψη νομικών ζητημάτων, όσο και στην επίλυση αυτών όταν προκύπτουν.

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2021/05/LOGO-4.png
Ratio Legal Services - Enflow
Ratio Legal Services - Enflow
Ratio Legal Services - Trusted Us - Artware
https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2021/05/yƒy.png
https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2021/05/LOGO-5.jpg
Ratio Legal Services - ALUMNI REACH
Ratio Legal Services - Lioncode
Ratio Legal Services - DIST
Ratio Legal Services - DIST
Ratio Legal Services - DIST
Ratio Legal Services - OPT
Ratio Legal Services - Pitsas Camp
Ratio Legal Services - ideasforward
Ratio Legal Services - bio2chip
Ratio Legal Services -bss
Ratio Legal Services - gxblocks
Ratio Legal Services - smirdex
Ratio Legal Services - envy
Ratio Legal Services - aidplex
Ratio Legal Services - Trusted Us
Ratio Legal Services - Trusted Us - Artware

Ολοκληρωμένη
Στρατηγική παροχής Νομικών Υπηρεσιών

Η στρατηγική μας αποσκοπεί στη διαμόρφωση της πλέον αποδοτικής προσέγγισης, προς όφελος του πελάτη μας και το επιτυγχάνουμε με την:
- πρόληψη δικαστικών διενέξεων μέσω της συμβουλευτικής,
- παροχή, όταν αυτό απαιτείται, αποτελεσματικής υποστήριξης ενώπιον των Δικαστηρίων.
- στενή συνεργασία με τους πελάτες μας σε κάθε φάση της διαδικασίας της υπόθεσης ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα του εγχειρήματος καθώς και της δομής και λειτουργίας της επιχείρησής τους.
Προς το σκοπό αυτό αξιοποιούμε την υψηλή επιστημονική μας κατάρτιση και εξειδίκευση, το πάθος μας και τη διάθεσή για την επιτυχία, τη συνεχή επιστημονική έρευνα, μελέτη και επιμόρφωση στα πλέον σύγχρονα δεδομένα της νομικής επιστήμης και αναλύουμε κάθε νομικό ζήτημα ώστε να ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο, να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις, να καθοδηγούμε τους πελάτες μας στη διαμόρφωση των εξελίξεων.

Επικοινωνήστε με τον δικό σας εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο

Τελευταία ΆρθραΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ