ΥπηρεσίεςΤραπεζικό Δίκαιο

Ο καθένας από εμάς συναλλάσσεται, λίγο ή πολύ, συχνότερα ή σπανιότερα, με τα τραπεζικά ιδρύματα. Κάθε τέτοια συναλλαγή περιλαμβάνει ένα σύνολο τυπικών ή και πλέον σύνθετων συμβατικών όρων, που διέπουν  το Τραπεζικό Δίκαιο.

Η Ratio Legal Services παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης στο φάσμα του Τραπεζικού Δικαίου, από τη συμβουλευτική νομική υποστήριξη, έως και την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους σε ζητήματα που αφορούν στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού πλαισίου, στην ερμηνεία και στον έλεγχο των υπό σύναψη συμβάσεων, καθώς και στη διευθέτηση των νομικής φύσεως αντιδικιών με τραπεζικά ιδρύματα

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2021/03/sima-82x99-1.svg

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • 01

  Ερμηνεία και έλεγχος τραπεζικών συμβάσεων

 • 02

  Νομική συμβουλή αναφορικά με ζητήματα Τραπεζικών Συναλλαγών

 • 03

  Ζητήματα προσωπικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων

 • 04

  Νομική υποστήριξη κατά το στάδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από κάθε είδους δάνεια

 • 05

  Νομική υποστήριξη κατά το στάδιο επιδίκασης οφειλών από δάνεια και πιστώσεις

Επικοινωνήστε με τον δικό σας
εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2023/11/Mask-Group-7_copy.webp

Τελευταία ΆρθραΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ