ΥπηρεσίεςΠροσωπικά Δεδομένα

Καθημερινά, σε κάθε προσωπική και επαγγελματική συναλλαγή ή συνδιαλλαγή μας, διαθέτουμε ή διαχειριζόμαστε ένα ευρύ σύνολο προσωπικών δεδομένων. Και ακόμη περισσότερο, όταν η ψηφιακή εποχή απαιτεί την καταχώριση αυτών των δεδομένων σε ηλεκτρονικές φόρμες, για την παροχή ή χρήση κάποιας υπηρεσίας, τη δημιουργία μίας επικοινωνίας ή την ολοκλήρωση κάποιας οικονομικής – εμπορικής πράξης.

Τόσο από την πλευρά του λήπτη και διαχειριστή, όσο και από την πλευρά εκείνου που παραχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα, υπάρχουν οι αντίστοιχες νομικές πράξεις που διασφαλίζουν το ορθό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διέπει κάθε ιδιωτική και επαγγελματική συναλλαγή μας. Γι’ αυτό και η Ratio Legal Services παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που παραχωρείτε ή διαχειρίζεστε, αλλά και των δικαιωμάτων σας σε περίπτωση παράβασης του νομικού πλαισίου.

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2021/03/sima-82x99-1.svg

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • 01

  Συμβουλευτική νομική υποστήριξη περί Προσωπικών Δεδομένων

 • 02

  Ερμηνεία, κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

 • 03

  Εποπτεία ορθής διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

 • 04

  Εταιρικός έλεγχος και διαδικασία συμμόρφωσης

 • 05

  Διεκδίκηση αξιώσεων σε περίπτωση παράνομης εκμετάλλευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Επικοινωνήστε με τον δικό σας
εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο

https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2023/11/Mask-Group-7_copy.webp

Τελευταία ΆρθραΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ