Καταναλωτές vs e-shops!

roberto-cortese-ejhjSZKTeeg-unsplash (1)

Είμαστε εν μέσω θέρους και του τελευταίου σκέλους των καλοκαιρινών εκπτώσεων. Αν και πολλοί έχουν ήδη ολοκληρώσει των κύκλο αγορών/πωλήσεων πριν τις διακοπές του καλοκαιριού δεν είναι ασύνηθες να κάνουμε πλέον διαδικτυακές αγορές και από εφαρμογές του κινητού μας στην παραλία. Οπότε ρωτήσαμε τον Δικηγόρο Βασίλη Τζανίδη (ειδικό στα ζητήματα νομοθεσίας e-shop) να μας δώσει μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τις πωλήσεις μέσω του διαδικτύου και μας είπε τις ακόλουθες:

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ενημέρωση του καταναλωτή, με τρόπο ευκρινή και κατανοητό πριν την οποιαδήποτε δέσμευση του ενώ είναι υποχρεωτική ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, την τιμή, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης (έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Να γίνεται αποστολή αποδεικτικού παραγγελίας με ρητή αναφορά στο είδος των προϊόντων, την τιμή (επιμερισμός καθαρής αξίας και Φ.Π.Α.), τα έξοδα αποστολής και την ύπαρξη ή εξαίρεση δικαιώματος υπαναχώρησης.

Υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος (υπό προϋποθέσεις). Σε κάθε περίπτωση όμως τυχόν εξαίρεση πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Κάποιες από αυτές της εξαιρέσεις είναι: περιπτώσεις πλήρους παροχής υπηρεσιών (π.χ ενοικίαση ταινίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών), προμήθειας εξατομικευμένων αγαθών (π.χ custom παπούτσια), αγαθών που αλλοιώνονται ή λήγουν σύντομα, σφραγισμένων αγαθών και αγαθών που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής.

Ο Καταναλωτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε μείωση στην αξία των προϊόντων, στην περίπτωση κατά την οποία χειρίστηκε τα προϊόντα με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ήταν απαραίτητος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους.

Το e-shop δύναται να επιβαρύνει τον του καταναλωτή με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης και να μην επιστρέψει τα χρήματα μέχρι να παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα.

Σε περίπτωση εκπτώσεων, ξεκάθαρη σύγκριση της τρέχουσας με την προγενέστερη τιμή. Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την έκπτωση.

Οι περίοδοι εκπτώσεων είναι: Χειμερινές εκπτώσεις μεταξύ 2ης Δευτέρας Ιανουαρίου και τέλος Φεβρουαρίου. Θερινές εκπτώσεις μεταξύ 2ης Δευτέρας Ιουλίου και τέλος Αυγούστου.

Υποχρέωση εγγραφής κάθε προμηθευτή που συνάπτει συμβάσεις εξ αποστάσεως με Καταναλωτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜη.) και αναγραφή του αρ. ΓΕΜΗ στην ιστοσελίδα πώλησης.

Μετάθεση του κινδύνου απώλειας ή βλάβης των αγαθών στον Καταναλωτή στην περίπτωση που εκείνος επιλέξει διαφορετικό τρόπο μεταφοράς ή μεταφορέα από αυτόν που προσφέρει ο πωλητής (π.χ ο πωλητής στέλνει μόνο με κούριερ αλλά ζητάει ο καταναλωτής να σταλούν τα προϊόντα με ΚΤΕΛ).

Απαγόρευση αθέμιτων, παραπλανητικών και επιθετικών εμπορικών πρακτικών, πρακτικών δηλαδή που ενδέχεται να στρεβλώνουν ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή, ή περιλαμβάνουν εσφαλμένες πληροφορίες ή ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή, ώστε να λάβει μία απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε ή μεταχειρίζονται παρενόχληση, καταναγκασμό ή κατάχρηση επιρροής.

Για τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υπάρχει ρητή ενημέρωση και ξεκάθαρη λήψη συγκατάθεσης σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης (π.χ. newsletter) – «opt -in». Μέριμνα του Προμηθευτή ώστε η συγκατάθεση να μην εξασφαλίζεται με την ίδια ενέργεια με την οποία καταρτίζεται οποιαδήποτε σύμβαση ή γίνεται αποδεκτοί γενικοί όροι χρήσης και πώλησης.

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα δικαιώματα του ως υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Καταγραφή των cookies που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται, κατηγοριοποίηση αυτών σε αναγκαία , προτίμησης και στατιστικά και παροχή ρητής επιλογής (pop-up) για ολική αποδοχή, μερική αποδοχή ή απόρριψη.

 

Το παρόν κείμενο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.