Η ομάδαΜαριάννα Θ. Τσιαρέ

Δικηγόρος - Νομική ΣύμβουλοςΜαριάννα Θ. Τσιαρέ

Η Μαριάννα είναι δικηγόρος με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καθ’ όλη την διάρκεια της ενεργού ενασχόλησης της στη δικηγορία έχει παράσχει νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε εντολείς της σε υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου , με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα Οικογενειακού και Ενοχικού Δικαίου. Στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης της έχει παρακολουθήσει πληθώρα ενημερωτικών ημερίδων συμπεριλαμβανομένων των “Οι τροποποιήσεις στο Δίκαιο της Ιατρικά Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής” της Ένωσης Αστικολόγων και “Surrogate Motherhood” της διεπιστημονικής ομάδας BioMedLex ενώ έχει συμμετάσχει και στο πρόγραμμα “Εκπαίδευση DPO” του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομιλεί την Αγγλική και την Γερμανική Γλώσσα.
https://ratio-law.com/wp-content/uploads/2023/11/Prof-3.jpg